Basisonderwijs

In het primair onderwijs (basisschool) zijn geen landelijke regelingen voor talentvolle sporters. Wanneer er behoefte is aan aanpassingen in het onderwijsprogramma vanwege de sport en je kunt daar wel wat ondersteuning bij gebruiken, dan kunnen wij kijken of we in overleg met de school, ouders en (eventueel) de onderwijsinspectie tot een passende oplossing kunnen komen.