HBO

Studenten in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) kunnen op onderstaande instellingen gebruik maken van een topsportregeling. En in het geval van de Hanzehogeschool kunnen topsporters (mits je voldoet aan de gestelde criteria) tevens in aanmerking komen voor een topsportbeurs.