TAlentencollege Noord

TAlentencollege Noord (TAN) is een uniek samenwerkingsverband van twee opleidingsinstituten namelijk OSG Sevenwolden en het Friesland College. Op de TAN kun je als topsporter je opleiding combineren met topsport. En ook zodanig dat je sport centraal staat en het onderwijsprogramma er op wordt aangepast, ook als je bv. voor langere tijd in het buitenland bent. De TAN biedt een individueel leerprogramma waar je, samen met een persoonlijke studiecoach, je eigen traject uitstippelt en de aanwezige faciliteiten benut. Vakspecialisten komen waar nodig naar de TAN toe om je te helpen bij je leerstof en de tentamenplanning. Voor toelating bij de TAN moet je een toelatingsprocedure volgen.

De TAN is gevestigd:
OSG Sevenwolden
Schans 100
8441 AE Heerenveen

Voor meer informatie of een studiegids kunt u terecht bij Anke van Baar, onderwijsmanager TAN. aem.vanbaar@sevenwolden.nl
0513-657385


HBO / WO

Op het gebied van HBO en WO werken wij samen met onderwijsinstellingen in Leeuwarden (Stenden en NHL) en Groningen (Hanzehogeschool en RuG). Niet elke opleiding combineert even goed met topsport, het streven is om samen te zoeken naar een opleiding die past bij de sportieve én maatschappelijke ambitie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Annelies Kolder.