Vervoer

Lease-auto

Vanaf de start van het CTO Heerenveen zijn we op zoek gegaan naar een manier waarop we op een passende wijze de mobiliteitsbehoefte van individuele sporters in kunnen vullen. Neem voor meer informatie over een lease-constructie contact op met Mariska van den Akker.

TopsportLease

Daarnaast bestaat er voor topsporters de mogelijkheid via TopsportLease een auto te leasen. Voor meer informatie hierover kijk op de website.

CTO bus

CTO-bus

CTO Heerenveen heeft een bus die wordt gebruikt door de verschillende sporters en hun trainer/coaches die in één van de programma’s van het CTO Heerenveen zitten. Dat kan zijn voor het vervoeren van de zwemmers van en naar de trainingslocatie in Drachten, maar ook voor trainingsstages en wedstrijden in binnen- en buitenland. De CTO bus kan alleen gereserveerd worden door de trainer/coaches van de CTO programma’s, en indien beschikbaar door RTC-trainer/coaches, bij Olof van der Meulen.