Nieuws

Enquête en klankbordgroep ‘De Lerende Omgeving’

enquete-en-klankbordgroep-de-lerende-omgeving-2015

In december 2014 is in opdracht van NOC*NSF het onderzoek ‘De Lerende Omgeving’ uitgevoerd bij CTO Heerenveen. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de lerende omgeving van een talent bij CTO Heerenveen. De lerende omgeving is vanuit verschillende invalshoeken onderzocht: het perspectief van de sporters, de coaches & experts en de ouders.

We willen nogmaals iedereen bedanken die deelgenomen heeft aan het onderzoek. Dankzij jullie hebben we een respons gehaald van 71% waar we de conclusie uit kunnen trekken dat ouders, sporters en coaches zich betrokken voelen bij de lerende omgeving van CTO Heerenveen. De resultaten geven inzicht in de sterke punten en verbeterpunten en helpen CTO Heerenveen om de lerende omgeving te versterken.

In het algemeen zijn zowel de sporters, de ouders als de coaches tevreden over het CTO Heerenveen en becijferen dat dan ook met een dikke zeven. In het onderzoek zijn er 3 pijlers onderzocht namelijk; hoe zit het met de prestatiegerichte cultuur, de topsportleefstijl en de topsportomgeving van het CTO Heerenveen. Uit het onderzoek kwamen veel sterke punten van het CTO naar voren, maar ook een aantal verbeterpunten. Deze verbeterpunten zijn op 25 maart 2015 besproken aan de hand van een klankbordgroep. De klankbordgroep werd vertegenwoordigd door een aantal ouders, sporters, coaches en experts.

Tijdens de bijeenkomst werd er gesproken over topsportleefstijl en studie. Duidelijk kwam naar voren dat veel sporters in een transitieperiode kwetsbaar zijn. Sporters die voor hun sport naar Heerenveen komen en daarvoor zelfstandig moeten gaan wonen, hebben vaak moeite met de grote veranderingen in hun leven. Het CTO Heerenveen kan hierin meer begeleiding bieden. Ook sporters die een studie volgen waar het CTO minder korte lijntjes mee heeft, ervaren soms problemen met een goede afstemming tussen sport en studie. Het CTO Heerenveen heeft verschillende actiepunten voor zichzelf opgesteld om dit probleem te verminderen en goede ideeën vanuit de klankbordgroep daarin meegenomen.

Aansluitend hierop is er binnen de klankbordgroep gesproken over de (para)medische begeleiding. In de extra begeleiding moet ook het meer wegwijs maken in de medische wereld van het CTO naar voren komen. Uit het onderzoek kwamen verschillende negatieve geluiden naar voren over de beperkte beschikbaarheid van de mentale begeleiding. De leden van de klankborggroep waren juist positief over de aandacht die ze op mentaal vlak kregen. CTO Heerenveen zal zich op dit punt dan ook onder andere richten op de communicatie over, visie op en verwachtingen van mentale begeleiding.

Het laatste onderwerp waarover die avond is gesproken, ging over inspiratie om te excelleren. Uit alle hoeken kwamen leuke ideeën hoe het CTO Heerenveen daar invulling aan kon geven. Duidelijk naar voren kwam dat “Sporters inspireren sporters, coaches inspireren coaches”. Om dit gevoel te versterken zou er een ruimte gecreëerd moeten worden waar verschillende sporters en coaches elkaar treffen en op die manier vrijblijvend met elkaar in gesprek kunnen gaan. Zo kunnen de verschillende sporten van elkaar leren en kunnen sporters genieten van elkaars verhalen en elkaar inspireren.

Het was een leerzame avond waar veel goede ideeën uit zijn gekomen die CTO Heerenveen zeker gaat meenemen. Uit het onderzoek zijn er verschillende actiepunten gekomen waar het CTO mee aan de slag gaat.

« Ga terug