Nieuws

Even voorstellen….het RTC Roeien

Groningen is een echte roeistad. Er zijn drie grote actieve roeiverenigingen: Aegir, Gyas en De Hunze.
De Groninger roeiverenigingen koesteren hun talenten. Om deze talenten beter te kunnen ondersteunen is in 2010 het RTC Roeien Noord (Regionaal Talent Centrum) opgezet. Initiatiefnemers waren naast de Groninger roeiverenigingen, Aegir en Gyas ook de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB).
Veel Groningse roeiers worden door de KNRB afgevaardigd om deel te nemen aan World Cups, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Het gaat hierbij vooral om junioren en studenten van de Rijkuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool, die bij de Hunze, Aegir en Gyas zijn begonnen met roeien. Het belang dat de KNRB hecht aan dit initiatief blijkt ook uit het feit dat de KNRB een substantiële financiële bijdrage levert aan het RTC Noord. Partijen die verder een bijdrage leveren zijn: Aegir, Gyas, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanze Hogeschool, Topsport NOORD, de gemeente Groningen en andere commerciële partijen.

RTC 2010-2016Het RTC is halverwege haar 6e seizoen Binnen drie jaar wisten verschillende RTC talenten aansluiting te vinden bij de Nederlandse A-equipe. Voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016, zijn op dit moment nog 3 Groningse roeiers in de race voor de felbegeerde startplekken, allen (oud)studenten aan de Rijks Universiteit Groningen en/of de Hanzehogeschool.

De ambitie van het RCT is (echter) om niet tevreden te zijn met het afleveren van een eerste groep roeiers in Rio. In Tokyo (2020) willen we een grote afvaardiging kwalitatief uitstekende roeiers afleveren bij de Nederlandse roei-equipe. Om dit te realiseren dienen we de talenten van nu te identificeren, op te leiden en af te leveren bij Team Holland, de A-equipe van het Nederlandse roeien. Het RTC Noord is verantwoordelijk voor die talenten die nog geen aansluiting hebben gevonden bij de A-equipe.

Waarom zijn er RTC's?
De KNRB stimuleert het toproeien voor talenten in de regio om talenten een kans te bieden om topsport en studie succesvol te combineren in voorbereiding op een succesvolle Olympische carrière. In 2010 is door NOC*NSF en de KNRB de talentontwikkeling binnen de Nederlandse roeisport tegen het licht gehouden.
In de conclusie werd de nadruk gelegd op behoefte aan verbetering (zowel efficiëntie als ook effectiviteit) in talentidentificatie en -ontwikkeling.
De RTC's spelen hier nu een belangrijke rol, doordat ze een sterke brug slaan tussen verenigingen en de KNRB. Met behulp van de RTC's worden regionale krachten namelijk gebundeld en kunnen talentenverenigingen overschrijdend trainen.

Met de wetenschap dat een getalenteerde roeier gemiddeld 8 jaar trainingsarbeid en 10.000 trainingsuren (Ericsson) nodig heeft om succesvol te kunnen zijn op Olympisch niveau, is de ontwikkeling van een talent in grofweg 3 pijlers te verdelen.
- Kennismaken met de roeisport (verenigingen – Junioren-Eerstejaars en Development klassement)
- Identificeren en ontwikkelen van talent (RTC's) in combinatie met een studie.
- Tot slot excelleren (A-equipe - Aegon Nationaal Roeiteam).

Om talenten het maximale uit zichzelf te laten halen, is optimale decentrale begeleiding tijdens het derde tot en met vijfde roei-jaar cruciaal.

Piramide van talentontwikkeling
Een continue doorstroom van talenten richting de A-equipe is alleen mogelijk indien er sprake is van een piramideopbouw (zie bijlage) in de ontwikkeling van talent. De beste beginnende roeiers bij de verschillende verenigingen vormen de voedingsbodems voor de talentcentra. De beste talenten kunnen daarna instromen in de A-equipe.

Het RTC-Noord is verantwoordelijk voor de groep roeiers onder team Holland bestaande uit een equipe van 49 roeiers met de A-status van NOC NSF.
In de talentencentra in Nederland roeien rond de 200 geïdentificeerde talenten in de RTC’s. De concurrentie is enorm en het RTC Noord moet zich op alle vlakken blijven ontwikkelen.

Doel
Het hoofddoel van de RTC's is om structureel voldoende talentvolle roeiers op te leiden tot toproeiers die naadloos kunnen aansluiten bij het Aegon Nationaal Roeiteam, om zodoende de ambitie van de KNRB om structureel bij de top-5 van de wereld te behoren te kunnen realiseren. Uitzendingen naar buitenlandse wedstrijden, FISU- en U23-toernooien zorgen voor het opdoen van internationale ervaring. RTC's dragen bij aan de gewenste professionalisering van de Nederlandse topsport.

Kerntaken RTC
Kerntaak van een RTC is het opleiden van talenten tot toproeiers. Naast deze doelstelling zijn een aantal essentiële ondersteunende taken gedefinieerd, namelijk dat RTC’s dragen structureel bij aan het:
• identificeren van talenten
• aantrekken van topcoaches
• opleiden van roeicoaches
• aanbieden van faciliteiten op sporttechnisch, sportmedisch, mentaal, sportvoedingsmogelijkheden
• creëren voor een ideaal studieklimaat.
• samenwerken tussen de roeiverenigingen en de KNRB
• ontwikkelen van activiteiten op het gebied van sportinnovatie en onderwijs
• promoten en stimuleren van de roeisport

Talentcoaches
De talentcoaches zijn professionele coaches ('profcoaches') en zijn verantwoordelijk voor talentidentificatie en -ontwikkeling. Ze begeleiden de talenten en de coaches van talenten op verschillende vlakken, namelijk op technisch, fysiek en mentaal vlak.

Doorstroom vanuit het RTC
Onder de huidige begeleiding van RTC hoofdcoaches Martijn Witteveen en Annemiek de Haan en krachttrainer Jan-Arend Vredeveld maakt een nieuwe groep talenten zich op voor de aansluiting met de A-equipe richting de Olympische spelen van Tokio.

De volgende roeiers en roeisters zijn de afgelopen 3 jaar via het RTC doorgestroomd naar de Nederlandse A-B equipe en roeiden op de volgende toernooien.
Senioren WK 2015 Aiguebelette > Sophie Souwer
Senioren B Wk 2015 > Just van der Endt, Vincent de Vegt
Fisu studenten 2015 WK > Marloes Oldenburg
Senioren WK 2014 Amsterdam > Thomas Doornbos, Gerbren Spoelstra, Sophie Souwer, Tim Weerkamp en Daan Peeters
Senioren B WK 2014 Varese > Sijmen van Groningen, Gijs Elting
Fisu studenten WK 2014 > Joost Kuiper, Marinus Kiep, Marloes Oldenburg
Senioren WK 2013 Zuid-Korea > Thomas Doornbos, Gerbren Spoelstra, Sophie Souwer en Tim Weerkamp
Senioren WK 2012 Plovdiv Bulgarije > Daan Peeters, Henk Jan Scholten
Universiade Kazan, 2013 > Geert Hemminga, Menno van Blitterswijk
Senioren B WK (<23 jr) 2013 Linz Oostenrijk > Sijmen van Groningen, Linde van Tilburg|
Senioren B WK 2012 (Amsterdam) > Tim Weerkamp, Pieter Buisman, Daan Peeters, Joost Kuiper, Jorrit Kortink, Boris de Cort

Meer informatie? Check de facebook-pagina.

Bestand: Piramide roeien

« Ga terug