Nieuws

Herziening NS-BusinessCard

Binnen de werkgroep Athlete Services wordt regelmatig besproken of alle voorzieningen en regelingen van NOC*NSF nog aansluiten bij de huidige uitgangspunten van de Sportagenda 2016. Daarbij wordt rekening gehouden met de financiële druk op de beschikbare middelen voor voorzieningen en een mogelijke terugloop van de beschikbare middelen de komende jaren.

Onlangs is in de werkgroep Athlete Services gesproken over de overschrijding die zij voorzien op het tussen NOC*NSF en de Nederlandse Spoorwegen (NS) afgesproken budget voor de NS-BusinessCard. Geconstateerd werd dat het onvermijdelijk is om de doelgroep die gebruik kan maken van de NS-BusinessCard te verkleinen en deze nauwer te laten aansluiten bij de uitganspunten van de huidige Sportagenda.

Hieronder de maatregelen welke daartoe worden genomen
1. NOC*NSF stopt per direct met het honoreren van nieuwe NS-BusinessCard aanvragen voor topsporters en talenten in groep 4a en 4b.
2. Per 1 augustus 2014 worden alle kaarten van topsporters en talenten in groep 4a en 4b stopgezet (datum 1 augustus is gekozen omdat dit valt na afloop van het huidige schooljaar)
3. Met de werkgroep Athlete Services zal een voorstel worden uitgewerkt voor in ieder geval de jaren 2015 en 2016, waarbij gedacht wordt aan een vastgesteld aantal cards per bond met programma’s in de focusgroepen 1-2-3, waarbij de bond de kaarten binnen een aantal randvoorwaarden zelf kan toedelen aan zowel topsporters als talenten. Het automatisch recht op een kaart voor A-, B- of HP-sporters komt dan te vervallen. Mogelijk zullen ze dit ook al laten ingaan per 1-8-2014.

« Ga terug