Nieuws

NOC*NSF Talentendag in Heerenveen

In Nederland moeten we zorgvuldig omgaan met het talent dat rondloopt, als we onze topsportambities als land waar willen blijven maken. Om deze reden wordt er gezocht naar effectievere en efficiëntere manieren van talentidentificatie, -bevestiging en -ontwikkeling. De NOC*NSF Talentdag en betrokkenheid van de docenten Lichamelijke Opvoeding richt zich hierbij met name op het proces van talentidentificatie.

Talentidentificatie vindt momenteel voornamelijk plaats binnen en door de sporten zelf. Voor veel sporten is dit ook de meest effectieve wijze om High Potentials te identificeren en ontwikkelen. Er is daarentegen ook een groep sporten, veelal laat-specialisatie sporten genoemd, waarbij het ook de moeite waard is om kansrijke sporters buiten de eigen sport te zoeken. Het gaat hier met name om sporten met een beperkt aantal onderscheidende, vooral fysieke, kenmerken die zich pas echt goed uiten na de groeispurt. In deze sporten kan men ook nog op latere leeftijd beginnen en dan is het nog steeds realistisch om de mondiale top te halen.

Voor vooral deze laat-specialisatie sporten en enkele andere sporten met een paar dominante onderscheidende kenmerken, loont het om gericht op zoek te gaan naar High Potentials buiten de eigen sport. Om deze reden hebben de betreffende sportbonden en NOC*NSF besloten om de handen ineen te slaan en gezamenlijk deze zoektocht in te zetten door het organiseren van de nationale NOC*NSF Talentdag.

Doelgroep
De dag is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die voldoen aan een bepaald fysiek sportprofiel en die het maximale uit zichzelf willen halen. De zoektocht tijdens deze dag is naar getalenteerde jongeren die de aanwezige sporten nog niet beoefenen.

Elke sport heeft een specifiek profiel met kenmerken waar je over moet beschikken om kans te maken op het bereiken van het mondiale podium. Gebleken is dat bepaalde takken van sport gezamenlijke overkoepelende kenmerken bezitten. Deze kenmerken zijn sterk bepalend of je kans maakt om het mondiale podium te behalen en zijn samengevat in de volgende profielen:

- Lang en Sterk
- Explosief en Snel
- Uithoudingsvermogen
- Paralympisch

Klik op bovenstaande profielen voor de bijbehorende kenmerken en sporten.

De zoektocht tijdens deze dag is naar kinderen die de sporten die aanwezig zijn nog niet beoefenen.

Data
De NOC*NSF Talentdag vindt plaats op zondag 2 november 2014. Aanmelding voor deze dag kan vanaf 19 september t/m 16 oktober 2014.

Locaties
De NOC*NSF Talentdag zal worden georganiseerd op één dag op vier verschillende locaties, namelijk Amsterdam, Eindhoven, Heerenveen en Papendal. De dag zal plaatsvinden op de vier Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s). Voor meer informatie over de CTO’s, klik hier.

Voor de (adres)gegevens van de NOC*NSF Talentdag, klik hier.

« Ga terug