Nieuws

RTC-bijeenkomsten

Tijdens de RTC-bijeenkomsten in Groningen en Heerenveen vorige maand vond er weer een inhoudelijke uitwisseling plaats. Er werd onder andere gesproken over het gezamenlijk aanvragen van subsidie en de coördinerende rol van Topsport NOORD daarin voor de RTC’s. Ook zal Topsport NOORD, m.b.t het beschikbaar krijgen van trainingsaccommodatie, de onderhandelingen met gemeente en andere partners voeren om gezamenlijk voordeel te krijgen.

Verder is ook een begin gemaakt met het beter organiseren van werkrelaties tussen coaches/trainers en RTC organisaties. Omdat we goed werkgeverschap belangrijk vinden maar ook om helder te hebben hoe iedereen in de werkafspraken met elkaar staat. Met de komst van een nieuwe wet op Arbeid van vorig jaar is er ook op wettelijk en juridisch vlak het nodige veranderd. Voorlopig willen we een netwerk van partners opbouwen die ons op dit vlak kunnen helpen. Zo was er op het gebied van Werkgeverschap een presentatie van Inzet. Het getoonde filmpje kun je zien via deze link.

Wat betreft de toekomst van de training infrastructuur met CTO’s en RTC’s zoals we die nu enkele jaren hebben is er door NOC*NSF een nieuw beleidsplan 2024 gepresenteerd, daaruit komt ook een nieuw accreditatie traject voort. De RTC’s zijn hierover bijgepraat.

« Ga terug