Nieuws

RTO Topsport NOORD tekent overeenkomst met NOC*NSF

rto-topsport-noord-tekent-overeenkomst-met-nocnsf-

NOC*NSF en zeven Regionale Topsport Organisaties (RTO’s) hebben dinsdag op Sportcentrum Papendal een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarnaast zijn de doorlopende leerlijnen voeding en dopingvrije sport gelanceerd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de organisatorische en inhoudelijke verschuiving van de regionale topsportstructuur.

Om de aansluiting op de centrale bondsprogramma’s te optimaliseren, wordt er gewerkt aan een verandering van de regionale topsportstructuur. Onder regie van de bond zou een talentvol kind vanaf 8 jaar goed begeleid moeten kunnen worden naar het uiteindelijke mondiale podium. Zo wordt bijgedragen aan de top 10-ambitie. In dit kader vond dinsdag op Papendal de bijeenkomst ‘Transitie Regionale Topsportstructuur 2016’ plaats.

Sinds de kickoff van het programma in april 2014 zijn veel activiteiten in gang gezet, zoals de omvorming van de dertien Olympische Netwerken naar zeven RTO’s en loopbaanbegeleiding voor topsporters. Daarnaast is sterk geïnvesteerd in de opleiding van topsporters, wat concreet heeft geresulteerd in het opleveren van twee doorlopende leerlijnen.

Met doorlopende leerlijnen wordt goed in kaart gebracht wat een sporter in welk stadium moet weten of kunnen. Het mag niet zo zijn dat een sporter door kan stromen naar een landelijk programma zonder een goede basis waar het fysieke training betreft. Of een sporter die al uitgezonden wordt naar een jeugd EK, maar nog geen enkele dopingvoorlichting heeft gehad. Hiervoor worden leerlijnen opgesteld.

De leerlijn voeding is afgerond en werd tijdens de bijeenkomst op Papendal door sportdiëtiste Anja van Geel gepresenteerd. De meest recente aanvulling in deze leerlijn is het ‘trainen voor omvang’. Ook de leerlijn dopingvrije sport werd gelanceerd, door de Dopingautoriteit met NOC*NSF. Deze leerlijn is op drie niveaus ontwikkeld, die op verschillende fasen van de topsporter van toepassing zijn.

Samenwerkingsovereenkomst
De bijeenkomst werd afgesloten door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Regionale Topsportorganisaties en NOC*NSF. Met de ondertekening van deze overeenkomst is weer een grote stap gezet in de transitie van de regionale topsportstructuur.

« Ga terug