Waar kan ik een sportmedische keuring laten doen of sportmedisch advies krijgen?


Sportmedisch advies of een sportmedisch onderzoek wordt verricht door een sportarts, werkzaam in een sportmedische instelling. Via de website van sportzorg.nl kun je een sportmedische instelling bij jou in de buurt zoeken.

Topsporters die een Topsportpolis bij Zilveren Kruis Achmea hebben, kunnen 1x per 2 jaar een Groot Sportmedisch Onderzoek en een Topsportanalyse laten doen. Daarnaast wordt Sportmedisch advies (aanvullende diagnostiek) 100% vergoed (MRI-scan, laboratoriumonderzoek, rontgenfoto's en echoscopie).

Klik hier voor de geselecteerde sportmedische instellingen waar je dit kunt laten doen.

Sportmedisch advies of een sportmedisch onderzoek wordt verricht door een sportarts, werkzaam in een sportmedische instelling.
Via de website van sportzorg.nl kun je een sportmedische instelling bij jou in de buurt zoeken.

Sportmedisch advies of een sportmedisch onderzoek wordt verricht door een sportarts, werkzaam in een sportmedische instelling. Via de website van sportzorg.nl kun je een sportmedische instelling bij jou in de buurt zoeken.