Wat betekent mijn topsport-status?


De topsporters worden door NOC*NSF ingedeeld in topsporters met de A-status of HP-status en topsporters met de B-status. Je kunt alleen de A-, HP- of B-status verkrijgen als je internationaal uitkomt en presteert in een erkende topsportdiscipline.


Een A-status verkrijg je door aan te tonen bij de mondiale top-8 van de wereld te behoren. Dit laat je zien door:

- bij de eerste 8 te eindigen tijdens een WK of op de Olympische Spelen
- je te kwalificeren voor de Olympische of Paralympische Spelen
- je op naam te nomineren voor de Olympische of Paralympische Spelen.

Daarnaast is het een voorwaarde dat je je blijft voorbereiden op het voldoen aan de prestatienorm door deelname aan het trainings- en wedstrijdprogramma van je bond.

Een B-status verkrijg je door aan te tonen bij de mondiale top-16 van de wereld te behoren. Dit laat je zien door bij de eerste 16 te eindigen tijdens een WK of op de Olympische Spelen. Daarnaast is het een voorwaarde dat je je blijft voorbereiden op het voldoen aan de prestatienorm door deelname aan het trainings- en wedstrijdprogramma van je bond.

In uitzonderlijke gevallen, daar waar sprake is van een buitengewoon perspectief op snelle aansluiting bij de mondiale top-8 en een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-3, kan NOC*NSF je de status van High Potential (HP) verlenen. Dit gebeurt alleen na overleg tussen de betrokken bond en NOC*NSF.

In bijgevoegd NOC*NSF statusreglement staat alles over hoe, wanneer, tot wanneer en de voorwaarden voor de statussen omschreven. Inclusief alle bijzonderheden.

Bestand: Statusreglement topsporters