Wie komt in aanmerking voor individuele begeleiding door Topsport NOORD?


Een sporter met een A-, B-, HP- of IT-status die niet in een erkend CTO- of RTC-programma zit kan mogelijk toch in aanmerking komen voor individuele begeleiding en faciliteiten van Topsport NOORD indien de betreffende sportbond daar expliciet om vraagt. 

De sportbond moet dus eerst contact opnemen met Topsport NOORD.   

Een sporter met een A-, B-, HP- of IT-status die niet in een erkend CTO- of RTC-programma zit kan mogelijk toch in aanmerking komen voor individuele begeleiding en faciliteiten van Topsport NOORD indien de betreffende sportbond daar expliciet om vraagt. 

De sportbond moet dus eerst contact opnemen met Topsport NOORD.

Een sporter met een A-, B-, HP- of IT-status die niet in een erkend CTO- of RTC-programma zit kan mogelijk toch in aanmerking komen voor individuele begeleiding en faciliteiten van Topsport NOORD indien de betreffende sportbond daar expliciet om vraagt. 

De sportbond moet dus eerst contact opnemen met Topsport NOORD.